ارتوفتو تصویر سال 1334 منطقه سواد کوه مازندران جهت ارائه به اداره منابع طبیعی

تهیه ارتوفتو تصویر سال 1334 جهت ارائه به منابع طبیعیتهیه ارتوفتو از مناطق جنگلی

در این پروژه که توسط تیم سایت فتوگرامتری برد کوتاه انجام شد سه قطعه زمین در روستای کوه استلخ مورد بررسی قرار گرفت و در تصویر ارتو جانمایی گردید تا به اداره منابع طبیعی ارائه و جهت اخذ مجوز های لازم اقدام گردد.

تصویر سال 1334 در زیر به صورت ارتوفتو نمایش داده شده است :

تهیه ارتوفتو تصویر سال 1334 جهت ارائه به منابع طبیعی

در ادامه تصویر سال 1398 را مشاهده می کنید و می توانید تغییرات در این 64 سال را مشاهده کنید که تغییر کاربری در اراضی جنگلی در این تصاویر به صورت واضح قابل رویت است.

تهیه ارتوفتو تصویر سال 1334 جهت ارائه به منابع طبیعی

 

برای دریافت ارتوفتو از سایر مناطق اطراف شهر سواد کوه و استان مازندران میتوانید با این شماره تماس بگیرید.

09126314970

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.