اهمیت فتوگرامتری برد کوتاه در مدیریت حوادث ترافیکی

کاربرد های فتوگرامتری برد کوتاه روز به روز بیشتر می شود ، در واقع هر کاری که در سطح کوچک نیاز به اندازه گیری دقیق داشته باشد با فتوگرامتری برد کوتاه قابلیت اندازه گیری دارد ، در مقالات آینده ی سایت به بهترین کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه که مختص این روش هستند خواهیم پرداخت.


یکی از مولفه ها در بررسی مدیریت حوادث ترافیکی، اندازه گیری سه بعدی برای بازسازی تصادف است که در چندین سال گذشته در اکثر کشورهای پیشرفته رو به افزایش است که فتوگرامتری برد کوتاه می تواند یکی از روش های مفید و کاربردی در این زمینه باشد.

مدیریت سوانح ترافیکی با فتوگرامتری برد کوتاه

حوادث ترافیکی شامل خرابی وسایل نقلیه، بارهای ریخته شده و تصادفات امنیت انسان ها را در خطر می اندازد و باعث اضافه شدن هزینه های قابل توجهی به جامعه می شود. با توجه به اهمیت موضوع برای کاهش حوادث ترافیکی این چنینی نیاز به یک روش اندازه گیری سریع و جامع برای ثبت اطلاعات صحنه ی مورد نظر می باشد تا با کمک آن بتوان آنالیزهای مورد نیاز را بدون ایجاد اخلال در ترافیک انجام داد که هدف به حداقل رساندن بارترافیکی در صورت بروز چنین اتفاقاتی است.

Close Range photogrammetryمدیریت سوانح ترافیکی با فتوگرامتری برد کوتاه


منبع: از مقاله

CLOSE-RANGE PHOTOGRAMMETRY IN TRAFFIC INCIDENT MANAGEMENT-2008

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.