تصویر هوایی سال 1348 شهر کرمانشاه

در ادامه ی مطالب مربوط به تصاویر هوایی قدیمی تصویر شهر کرمانشاه را برای مخاطبین سایت ارائه خواهیم کرد، تصویر ماهواره ای سال 1400 کرمانشاه نیز جهت مقایسه ی وضعیت سابق و فعلی جهت استفاده ی شما قرار گرفته است.

تصویر هوایی سال 1348 شهر کرمانشاه
تصویر هوایی سال 1400 شهر کرمانشاه

One Comment

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.