دیکشنری نقشه برداری

از آنجایی که لغات تخصصی نقشه برداری در نرم افزارهای ترجمه لغات انگلیسی مثل Babylon وجود ندارد از این رو افزونه ی زیرمعرفی می شود.

فایل موجود در لینک زیر در واقع بر روی نرم افزار Babylon نصب شده و آن گاه می توان معنای لغات تخصصی نقشه برداری را در Babylon مشاهده کرد.

لینک دانلود افزونه تخصصی نقشه برداری

در صورت نداشتن نرم افزار Babylon از لینک زیر می توانید فایل را دانلود کنید

لینک دانلود نرم افزار Babylon

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.