رجیستر کردن دو ابر نقطه با نرم افزار CloudCompare

در نرم افزار CloudCompare می توان ابر نقاط و مش بندی ها را به هم متصل و یا رجیستر کرد. درست خوانده اید، مش بندی ها را هم در این نرم افزار می توان به هم رجیستر کرد، CloudCompare رئوس مثلث ها را به عنوان نقطه در نظر می گیرد و یا روی سطح مش نقاط را نمونه برداری می کند و ابر نقطه تولید می کند و سپس ابر نقاط را با هم رجیستر می کند.

Register Point Cloud رجیستر کردن ابر نقاط

ب عنوان مثال شما می توانید عملگر  “Fine registration tool” یا ICP را مستقیما روی یک مش اعمال کنید. در پس زمینه CloudCompare به طور خودکار روی مش نمونه برداری کرده و ابرنقطه تشکیل می دهد، سپس ابرنقطه ها را با ICP به هم متصل می کند.

یک نقطه قابل ذکر است: ابزار رجیستر “Point Pair Based” را می توان مستقیما روی مش اعمال کرد (زمانی که کاربر روی مثلثی در مش کلیک می کند نرم افزار نقطه تقاطع را روی سطح مثلث محاسبه می کند)

البته به جای این که به نرم افزار اجازه محاسبه دهیم، می توانیم به صورت های زیر عمل کنیم:

# به جای انتخاب مش می توانیم به سادگی رئوس مش یا “Vertices” را انتخاب کنیم (یک ابر نقطه به اسم Vertices زیر مجموعه مش در دیتابیس است) در این مورد می توان عارضه ی مش را “Hide” کرد (یعنی تیک “Visible” را در Mesh Properties بردارید) و عارضه ی “Vertices” را نمایش داد (تیک “Visible” را برای این عارضه بزنید). در صورتی که رئوس مش بندی تراکم لازم را نداشت کافی است با افزایش اندازه ی نقطه ها آن ها را نمایان تر کنید، برای این کار با حرکت دادن موس به گوشه بالا و سمت چپ نمای سه بعدی می توانید به دکمه های +/- دسترسی پیدا کرده و اندازه ی نقاط را تغییر دهید.

# روش دیگری که برای این کار وجود دارد نمونه برداری نقاط روی سطح مش و استفاده از ابرنقاط حاصل به جای مش است (در این فرآیند شما کنترل بیشتری روی نتیجه دارید) در این صورت شما می توانید ابر نقطه رجیستر شده را دوباره به مش اولیه الحاق کنید.

روش های الحاق کردن دو ابر نقطه در CloudCompare :

Match bounding-box centers

در این روش که راحت ترین روش نیز به شمار می آید مرکز مکعب های مجازی احاطه کننده ی ابرنقاط بر روی هم قرار داده می شود، برای این کار به راحتی دو یا چند ابرنقطه را انتخاب کرده و از مسیر “tool>Registration>Match Bounding-box Centers” استفاده کنید. این دستور بدون نشان دادن هیچ دیالوگی بلافاصله اجرا می شود و مرکز ثقل ابرنقطه ها روی هم می افتند.

Manual Transformation

در این روش به صورت دستی و با موس چند عارضه به هم الحاق می شود. “Edit>Translate/Rotate” را ببینید.

 

Picking (equivalent) point pairs

ابزار قدرتمند دیگری که به وسیله ی آن می توان دو ابرنقطه را رجیستر کرد ‘Align (point pairs picking)’ است، با این ابزار با انتخاب چند نقطه متناظر بین دو ابرنقطه می توان با دقت زیادی آن ها را رجیستر کرد. این ابزار با وجود این که به صورت دستی اجرا می شود ولی دقت بالایی داشت و سرعت بالایی نیز دارد. در صورت وجود registration spheres در ابرنقاط این ابزار می تواند به طور اتوماتیک مراکز آن ها را محاسبه و در نظر بگیرد.

رجیستر کردن ابر نقاط به صورت دستی و اتوماتیک

 

Fine registration with ICP

در حال حاضر تنها روش اتوماتیک رجیستر کردن دو ابرنقطه روش معروف Iterative Closest Point یا ICP است. برای استفاده از آن از مسیر “registration>Fine Registration (ICP)” استفاده کنید.ICP Point Cloud Registration method روش تکرار نزدیکترین نقطه در رجیستر کردن ابر نقطه ها

One Comment

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.