مدلسازی و پهنه بندی سرعت گسترش و عمق سیلاب در مناطق اطراف رودخانه ها

پیرو حوادث ناشی از سیل اخیر که بیش از نیمی از استان های کشور را درگیر کرد و تلفات مالی و جانی بسیاری در بر داشت، فرصت مناسبی پیش آمده تا در رابطه با کاربردهای علوم مکانی در پایش این پدیده طبیعی اندکی صحبت کنیم.

سیل آق قلا

ماهواره های سنجش از دوری زمین را به صورت لحظه ای مورد پایش قرار می دهند و هیچ اتفاقی بر روی پوسته زمین از دید آنها پنهان نمی ماند. علاوه بر این، گاهی اوقات به دلیل نیاز به اطلاعات با دقت مکانی بالاتر و یا شرایط خاص دیگر، از سنجنده هایی که برروی هواپیما ها یا پهپاد ها نصب می شوند به منظور مطالعه سطح زمین استفاده می کنند.
یکی از داده های بسیار پرکاربرد در مدلسازی رخدادهایی که به اطلاعات ارتفاعی دقیق نیازمند هستند، مورد استفاده قرار می گیرد داده های بدست آمده از سنجنده لایدار است. لایدار با تکیه بر تکنولوژی لیزر می تواند پالس های لیزری را در طول موج های خاصی ارسال کرده و پس از دریافت آنها موقعیت سه بعدی نقاط را به صورت ابرنقطه هایی بدست آورد. این داده ها اغلب به صورت داده های اصلی در بحث مدلسازی سیلاب ها و حوزه های آبریز مورد استفاده قرار می گیرند.
در این مقاله، متخصصین گروه بردکوتاه با تکیه بر این داده ها توانستند نحوه گسترش سیلاب را در یک رودخانه به صورت مطالعاتی مدلسازی کنند و عمق آن را در نقاط مختلف گزارش کنند.
تصاویر زیر سرعت گسترش را در نقاط مختلف نشان می دهد.

در سیلاب اخیر کشور که در فروردن ماه 1398 چندین استان کشور را شدیدا به خود درگیر کرد، وجود چنین اطلاعاتی از قبل می توانست به مدیریت سیلاب و خدمات اورژانسی پس از آن کمک شایانی بکند. در ادامه نقشه های هواشناسی بارش های روزهای مربوطه و همچنین پهنه های متاثر از سیلاب را می توانید مشاهده کنید.

Tags:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.