مقایسه بصری خروجی نرم افزارهای Agisoft PhotoScan و RealityCapture

realitycapture

در این مطلب به ارائه یک کلیپ برای مقایسه خروجی های مدل سه بعدی از نرم افزارهای AgisoftPhotoScan و RealityCapture پرداخته شده است که ورودی ها برای این دو نرم افزار یکسان می باشد. کلیپ ارائه شده مربوط به ساخت مدل سه بعدی از یک ساختمان می باشد.

تصویر سمت راست و چپ به ترتیب مربوط به RealityCapture و AgiSoft PhotoScan می باشد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.