ویدیو پیاده سازی روش SLAM به وسیله اسکنر RPLIDAR

اسکنر سه بعدی RPLIDAR یک اسکنر کم مصرف با حجم نقاط کم و ارزان قیمت است که برای کارهای تعیین موقعیت مثل SLAM کاربرد دارد . این اسکنر در ایران نیز موجود می باشد و در سایت آفتاب رایانه می توانید آن را تهیه کنید. این اسکنر به بردهای الکترونیکی مثل آردوینو و رسپبری پای نیز متصل می شود و می توان از آن بر روی پهپاد به صورت متصل به آن استفاده کرد.

SLAM الگوریتم - فتوگرامتری برد کوتاه
SLAM الگوریتم

در زیر ویدیویی مرتبط با این اسکنر لیدار و پیاده سازی روش SLAM با آن را مشاهده می کنید. SLAM به معنای تعیین موقعیت و تهیه نقشه به صورت همزمان است (Simultaneous Localization And Mapping) .

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.