پروژه مدلسازی ماکت شهر بازی هزار و یک شهر

یکی از پروژه های انجام شده توسط تیم مدلسازی سه بعدی و فتوگرامتری برد کوتاه این سایت شهر بازی هزار و یک شهر بوده که در این پروژه با استفاده از روش های فتوگرامتری برد کوتاه به تولید ابر نقطه سه بعدی ماکت و محاسبه پروفیل های طولی و عرضی برای ماکت پرداخته شد.

پروژه مدلسازی ماکت شهر بازی هزار و یک شهر _ فتوگرامتری برد کوتاه

ابر نقطه و مقاطع عمودی و افقی اجسام و مکان ها

اسکن سه بعدی دقیق اجسام

اسکن سه بعدی فتوگرامتری

 

پروفیل عمودی و افقی در کنار هم

پروفیل عمودی و افقی - مقاطع افقی و عمودی

 

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.