انواع مختلف شبیه ساز دوربین های نقشه برداری

انواع شبیه ساز دوربین های نقشه برداری

اگر قرار است در یک پروژه نقشه برداری با دوربین خاصی کار کنید وتا کنون از نزدیک با همچین دوربینی مواجه نشده اید حتما حداقل یک بار با شبیه ساز آن دوربین کار کنید.

leica builder
شبیه ساز دوربین مدل leica builder

         لینک دانلود شبیه ساز دوربین مدل Leica Builder

Leica FlexLine plus
شبیه ساز دوربین مدل Leica FlexLine plus

         لینک دانلود شبیه ساز دوربین مدل  Leica FlexLine plus

GPS1200
شبیه ساز جی پی اس مدل GPS1200

           لینک دانلود شبیه ساز جی پی اس مدل  GPS1200

Leica FlexLine TS02_06_09
شبیه ساز دوربین مدل Leica FlexLine TS02_06_09

           لینک دانلود شبیه ساز دوربین مدل  Leica FlexLine TS02_06_09

TPS1200
شبیه ساز دوربین مدل TPS1200

       لینک دانلود شبیه ساز دوربین مدل  TPS1200

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.