فتوگرامتری

فتوگرامتری ، یکی از گرایش های رشته ی مهندسی نقشه برداری و موضوعی بسیار جذاب برای مهندسین نقشه بردار است. در حال حاضر تعداد بسیار کمی از دانشگاه های کشور این گرایش را در مقطع ارشد و دکتری برای دانشجویان ارائه می کنند. فتوگرامتری در لغت به معنای اندازه گیری روی عکس می باشد، تعریف این واژه در اصطلاح علم و هنر تعیین اندازه ی اجسام از روی تصاویر است. این علم به چند بخش تقسیم می شود:

1. فتوگرامتری فضایی

2. فتوگرامتری هوایی

3. فتوگرامتری زمینی

photogramm2

4. فتوگرامتری برد کوتاه

photogram1

در سایت برد کوتاه قصد داریم در مورد بخش های 3 و 4 یعنی فتوگرامتری زمینی و فتوگرامتری برد کوتاه مطالب آموزشی و خبری قرار دهیم.

One Comment

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.