برچسب: ارتوفتو

تهیه ارتوفتو (OrthoPhoto) و ارتو موزاییک از تصاویر هوایی سازمان نقشه برداری برای استفاده کارشناسان دادگستری

تصاویر هوایی همیشه به عنوان یکی از راهکارها برای حل دعاوی ملکی مورد استفاده کارشناسان رسمی دادگستری قرار می گیرد   شماره ی تماس جهت مشاوره : 09126314970
Read More