در نرم افزار CloudCompare می توان ابر نقاط و مش بندی ها را به هم متصل و یا رجیستر کرد. درست خوانده اید، مش بندی ها را هم