فانتوم 4 در 2 سال اخیر به عنوان یک پهپاد ارزان و با قابلیت های بالا از لحاظ تصویر و مدیریت پرواز همیشه گزینه ای برای فتوگرامتریست ها