لیزر اسکن زمینی دستگاهی جدید و بسیار کاربردی و دقیق برای انجام پروژه های نقشه برداری ای است که نیاز به حجم بالایی از اطلاعات را دارند، این