در این مطلب قصد داریم به معرفی یکی از اعضای تیم مهندسی سایت فتوگرامتری برد کوتاه بپردازیم. مهندس صالح شاه حسینی فارغ التحصیل رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه