ارتوفتو چیست ؟ OrthoPhoto

یکی از محصولات اصلی فتوگرامتری هوایی و فتوگرامتری پهپاد یا حتی فتوگرامتری برد کوتاه می تواند ارتوفتو باشد ، تصویری که در آن اثر هندسه پروجکتیو که نتیجه ی اخذ تصویر با دوربین های عکاسی است حذف می شود و هندسه ی تصویر به “هندسه ی موازی” تغییر پیدا می کند.

در این مطلب قصد داریم در مورد ارتوفتو و هندسه ی تصویر ارتوفتو بحث کنیم. یکی از محصولات اصلی فتوگرامتری هوایی و فتوگرامتری پهپاد یا حتی فتوگرامتری برد کوتاه می تواند ارتوفتو باشد ، تصویری که در آن اثر هندسه پروجکتیو که نتیجه ی اخذ تصویر با دوربین های عکاسی است حذف می شود و هندسه ی تصویر به “هندسه ی موازی” تغییر پیدا می کند. هندسه ی موازی به این معنی است که تمامی نقاط روی زمین با برداری موازی نسبت به بردار نقاط دیگر روی صفحه ی تصویر نگاشت می شوند. این موضوع باعث می شود تغییرات ارتفاعی که در دوربین های عکس برداری باعث ایجاد خطای جابجایی ارتفاعی می شوند در هندسه ی موازی حذف شوند. در شکل زیر این نوع هندسه را در مقایسه با هندسه ی پروجکتیو مقایسه می کنیم.

ارتوفتو چیست؟ فتوگرامتری برد کوتاه

در تصویر بالا هندسه ها با هم مقایسه شده است. در سمت راست تصویر هندسه پروجکتیو نمایش داده شده است ، به دلیل وجود عدسی در دوربین اشعه ها همگی به مرکز عدسی منعکس می شوند. این موضوع باعث می گردد تمامی خطوطی که ارتفاع در آنها تغییر می کند ولی تغییر در مختصات زمینی ندارند به صورت مایل در عکس دیده شوند ، این پدیده باعث می شود بتوانیم با استفاده از پارالاکس X ارتفاع ساختمان را به دست بیاوریم.

ارتوفتو-فتوگرامتری برد کوتاه

ارتوفتو - فتوگرامتری برد کوتاه

این دو تصویر نمونه ی خوبی برای تصحیح ارتو روی عکس هستند ، در تصویر دوم خطای جابجایی ارتفاعی حذف شده است. برای رسیدن به ارتوفتو ابتدا باید مدل رقومی ارتفاع زمین به دست بیاید سپس از روی آن ارتوفتو محاسبه می گردد.

این محصول فتوگرامتری در فتوگرامتری برد کوتاه برای به دست آوردن نمای ساختمان ها کاربرد فراوانی دارد. همینطور برای تهیه نقشه بناهای باستانی با دقت بالا می توان از ارتوفتو بهره برد.

10 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.