تصاویر هوایی سال 1321 از شهر تهران

تصویر برداری هوایی در ایران از برخلاف تصور عموم از دهه 30 شروع نشده است ، اولین بار در دهه 20 از شهر تهران به طور کلی تصویربرداری شده است و این تصاویر در دسترس برای استفاده کارشناسان و افراد قرار دارد

در تصویر زیر خیابان ری سمت راست به صورت شمالی جنوبی و خیابان مصطفی خمینی (سیروس سابق) در سمت چپ به صورت شمالی جنوبی مشخص است ، همچنین محل احداث بیمارستان بازرگانان در سمت راست پایین تصویر مشخص است.

تصویر هوایی تهران سال 1321 - خیابان ری -خیابان مصطفی خمینی (سیروس سابق)
تصویر هوایی تهران سال 1321 – خیابان ری -خیابان مصطفی خمینی (سیروس سابق)

 

در تصویر دوم محدوده ی خیابان شریعتی -تقاطع بهشتی فعلی محل ستاد کل نیروهای مسلح مشخص است، در پایین تصویر هم قصر با شکوه قاجار که در حال حاضر به باغ موزه ی زندان قصر معروف است مشخص است.

تصویر هوایی تهران سال 1321 - خیابان بهشتی - قصر قاجار - ستادکل نیروهای مسلح -خیابان عباس آباد
تصویر هوایی تهران سال 1321 – خیابان بهشتی – قصر قاجار – ستادکل نیروهای مسلح -خیابان عباس آباد

 

تصویر سال 1321 تهران از محل زندان قصر و قصر قاجار که در آن زمان هنوز تخریب نشده بود
تصویر سال 1321 تهران از محل زندان قصر و قصر قاجار که در آن زمان هنوز تخریب نشده بود

برای دسترسی به سایر تصاویر و همچنین نظر کارشناسان سایت می توانید با شماره ی 09126314970-مهندس شاه حسینی تماس بگیرید.

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.