دلایل استفاده از دوربین Pushbroom به جای دوربین های Frame در سنجنده های High resolution چیست؟

  1. اولین و شاید اصلی ترین دلیل این است که در کنار هم چیدن دقیق CCD ها با تعداد بالا کار بسیار سختی است ، تکنولوژی هنوز به آن مرحله نرسیده است که بتواند یک فریم چند هزارتایی CCD با دقت بسیار بالا و مورد نیاز کارهای فتوگرامتری فضایی در کنار هم بچیند .

سنجنده ی پوش بروم pushbroom
سنجنده ی پوش بروم pushbroom

در کاربرد های فضایی اگر بخواهیم از Frame استفاده کنیم تا دقت 30 سانتی متر در ارتفاع 800 کیلومتری را به ما بدهد باید یک مربع 15000*15000 CCD بسازیم که تکنولوژی ساخت آن را هنوز نداریم ، به این دلیل دوربین ها را از آرایه های 3*15000 می سازند ، چون ساخت آن در حال حاضر امکان پذیر است .

  1. دومین دلیل این است که در تصویر خط مرکزی عکس که عمود بر جهت پرواز است، دقیق ترین قسمت عکس است ، پس در دوربین های Pushbroom ما همیشه دقیق ترین خط را برداشت می کنیم . پس دقت از این لحاظ بالا خواهد رفت .
  2. بهترین دقت در تصویر فتوگرامتری
  3. سومین دلیل این است که در سنجنده های نسل جدید سعی می شود تا جای ممکن حجم سنجنده کاهش پیدا کند ، این امر باعث می شود سعی کنیم حتی دوربین مان را کوچک تر کنیم ، در نتیجه از آرایه ی خطی استفاده می کنیم .

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.