سیل بهار 98 از نگاه ماهواره ها

در اوایل فروردین امسال (1398)، با ورود سامانه بارشی جدیدی به کشور، 25 استان کشور تحت تاثیر بارش های سهمگین قرار گرفتند. با وجود هشدارهای کم و بیش سازمان هواشناسی، به دلیل عدم در اختیار داشتن نقشه های دقیق از مناطق مختلف در کشور و ناآگاهی مدیران از روش های علمی و فنی مقابله با حوادث غیر مترقبه، سیل شدید شهرهای زیادی را در کشور فراگرفت.

شهرستان آق قلا اولین هدف این بارش ها بود، به طوری که طی چند روز بالغ بر چندین برابر متوسط بارش سالیانه منطقه، بارندگی را تجربه کرد و سیل تا سقف ساختمان ها نیز رسید.

به دور از دلایل و عواقبی که این قبیل حوادث می توانند داشته باشند، پایش لحظه به لحظه آنها برای مسئولین بسیار مهم است. سنجش از دور به عنوان علمی که متولی مطالعه رخدادها از فواصل دور است می تواند به عنوان یک روش عملی در اینگونه مواقع مورد استفاده قرار بگیرد.

در اینجا تصاویر راداری ماهواره سنتینل-1 را قبل و بعد از وقوع سیل می توانید ببینید. با توجه به تاریخ ها می توانید وسعت وقوع رخداد را در زمان و مکان حس کنید. متخصصین سایت با تحلیل تصاویر ماهواره ای نتایج را پس از اخذ تصاویر ماهواره ای توسط ماهواره ها بدست آوردند و هم اکنون در اختیار شما نیز قرار گرفته است.

سیل آق قلا

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.