ویدیو مقایسه فتوگرامتری با پهپاد و لیزر اسکن زمینی

لیزر اسکن زمینی دستگاهی جدید و بسیار کاربردی و دقیق برای انجام پروژه های نقشه برداری ای است که نیاز به حجم بالایی از اطلاعات را دارند، این دستگاه به تازگی با نشان دادن قابلیت های خود در پروژه های نقشه برداری بسیار زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

مقایسه لیزر اسکن زمینی و پهپاد

مزیت ها و معایب فتوگرامتری هوایی نسبت به لیزر اسکن :

1.از اجسام موجود در منطقه به علت دید از بالا نسبت به لیزر اسکن کمتر تاثیر می گیرد.

2.زمان کمتری برای اندازه گیری میدانی نیاز دارد.

3.قابلیت استفاده از سرویس های مبتنی بر وب را دارا است.

4.برای عوارضی که به صورت گودال یا فرورفتگی هستند فتوگرامتری پهپاد بهتر عمل می کند. (برای عوارض قائم مثل دیوار ها لیزر اسکن زمینی نتیجه ی بهتری خواهد داشت. )

مقایسه لیزر اسکنر زمینی و پهپاد فتوگرامتری

5.برای مناطقی که تغییر انحنای زمین تدریجی باشد فتوگرامتری با پهپاد نتیجه ی بهتری خواهد داشت.

6.در فتوگرامتری پهپاد به طور کلی در شرایط برابر دقت کمتری نسبت به لیزر اسکن خواهد داشت و داده هایش پراکندگی بیشتری دارند.

7.در فتوگرامتری پهپاد دقت به دست آمده همگن است. این در حالی است که در لیزر اسکن دقت بیشتر وابسته به ایستگاه های زمینی است.

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.