پروژه مدلسازی کاخ ملت در مجموعه سعد آباد به وسیله پهپاد

 

عکس اخذ شده توسط پهپاد - فتوگرامتری برد کوتاه - کاخ سعد آباد

 

یکی دیگر از پروژه های انجام شده توسط تیم فتوگرامتری برد کوتاه مدلسازی کاخ ملت در مجموعه سعد آباد است. در این پروژه به وسیله ی پرنده ی فانتوم 2 عکسهای هوایی از منطقه اخذ شد ، عکس هایی هم با استفاده از دوربین DSLR از روی زمین اخذ شد. در نهایت مدل سه بعدی به دست آمد .

 

photogram1

مدلسازی بناهای باستانی در سالیان اخیر بحث بسیار مهمی در زمینه ی فتوگرامتری برد کوتاه است، صنعت توریسم یکی از منابع درآمد مهم بسیاری از کشورهای توسعه یافته شده است. این موضوع باعث شده سازمان های مرتبط با صنعت توریسم به فکر حفظ و نگهداری و ثبت آثار باستانی و تاریخی خود بیافتند. این موضوع باعث شد تا فتوگرامتری برد کوتاه به عنوان یکی از راه حل ها پیشنهاد شود. مستندنگاری آثار باستانی برای کاربرد های مختلفی استفاده می شود. می توان از آن برای موزه های مجازی استفاده کرد.

در ادامه تصاویر قسمت اولیه ی پروژه ی انجام شده توسط تیم ما آورده شده است.

 

 

 

مش بندی - مدلسازی سه بعدی کاخ سعد آباد - فتوگرامتری برد کوتاه

فتوگرامتری برد کوتاه - مدلسازی سه بعدی کاخ سعد آباد

 

مدلسازی سه بعدی کاخ ملت در مجموعه سعد آباد

 

جزییات مدل سازی سه بعدی کاخ سعد آباد - فتوگرامتری برد کوتاه

 

 

 

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.