کاربرد فتوگرامتری در دادرسی و بررسی و ثبت محل جرم

یک لحظه به این فکر کنید که در هر روز در کل دنیا چند تصویر از مکان های مختلف برای ثبت یک اطلاعات بصری خاص اخذ می شود؟ قطعا اگر با فتوگرامتری آشنا باشید ناخودآگاه به این فکر می کنید که چرا با این عکس ها و روش فتوگرامتری اطلاعات اخذ شده را سه بعدی ثبت نکنیم؟ در گذشته سنجش از دور و نقشه برداری از اصلی ترین کاربران فتوگرامتری بودند ولی با پیشرفت تکنولوژی و فراگیر شدن فتوگرامتری، این رشته توانسته جایگاه خود را در زمینه های دیگری همچون باستان شناسی، دادرسی و پرونده های پلیس و فیلم سازی پیدا کند.

جرم شناسی با فتوگرامتری

این مقاله روی مخاطبینی همچون وکلا ، افرادی که تصادفات را بازسازی می کنند و آنهایی که در صنعت بیمه فعالیت می کنند تمرکز دارد و قصد دارد نحوه ی استفاده از فتوگرامتری را در کاربرد های آن ها معرفی کند. به طور خاص در دادرسی و پرونده های قضایی در صورت استفاده از فتوگرامتری می توان مدارک مستند و دقیقی ارائه کرد و حتی مسیر دادرسی پرونده را به طور کلی تغییر داد.

اندازه گیری دقیق محل جرم با فتوگرامتری

فتوگرامتری علم اندازه گیری های هندسی از تصویر است، “فتوگرام” همان تصویر و “متری” نیز علم اندازه گیری است. چون عکس دنیای سه بعدی را به صورت 2 بعدی تصویر می کند ما اطلاعات عمق یا ارتفاع را از دست می دهیم. با این حال جای نگرانی نیست چون فتوگرامتری برای ما این روند را معکوس می کند، یعنی با فتوگرامتری می توانیم از تصاویر 2 بعدی به اطلاعات دارای عمق یا اطلاعات سه بعدی دست پیدا کنیم. با داشتن اطلاعاتی در مورد دوربینی که با آن تصویربرداری انجام شده است و با داشتن 2 یا چند تصویر از یک جسم از جهات مختلف می توانیم به اطلاعات سه بعدی دست پیدا کنیم. در بعضی موارد حتی می توان از یک تصویر به اطلاعات عمق دست پیدا کرد ولی برای این کار باید شروط خاصی در تصویر حاکم باشد.

دادرسی با فتوگرامتری

اساس علم فتوگرامتری به صدها سال قبل برمیگردد. در عصر مدرن فتوگرامتری هنوز در حال پیشرفت است و اکثر مردم در مورد این علم  و کارهایی که می تواند برای آن ها انجام دهد اطلاعی ندارند. در نتیجه بسیاری از آن ها از مزیت اخذ عکس و ثبت اطلاعات هندسی در عکس ها استفاده نمی کنند و بسیاری دیگر به راحتی از کنار این که می توانند اطلاعات سه بعدی از تصاویری که قبلا اخذ کرده اند استخراج کنند عبور می کنند.

مدرک محکمه پسند با فتوگرامتری

روش های مبتنی بر فتوگرامتری بسته به تعداد و کیفیت تصاویر متفاوت هستند، هر روش بسته به کیفیت خروجی مزیت، دقت و دشواری مخصوص به خود را دارد. در یک صحنه ی جرم که به خوبی مستندنگاری شده است می توان با فتوگرامتری تمامی محیط را به صورت سه بعدی نمایش داد، البته این به کیفیت تصاویر و تعداد آن ها و چگونگی حضور اجسام در تصاویر وابسته است. بیشتر مردم از این که می توانند در هنگام وقوع تصادف و یا جرم با گرفتن چند عکس ساده محیط را به صورت سه بعدی ثبت کنند بی خبر هستند، این در صورتی است که گرفتن عکس های “فتوگرامتری پستند” تنها چند دقیقه وقت بیشتر از آن ها می گیرد.

متاسفانه در بعضی موارد ماه ها بعد از وقوع یک تصادف، کارشناس بیمه یا کارشناس قضایی تصاویر را بررسی می کند و می گوید:”اگر می توانستم روی تصاویر اندازه گیری انجام دهم خیلی بهتر بود”. در بعضی موارد بعد از مدت ها یک مدرک مناسب در مورد تصادف و یا جرم در تصاویر یافت می شود که در ابتدای دادرسی نادیده گرفته شده بود و یا مهم پنداشته نشده بود.

  • فتوگرامتری می تواند در موارد زیر به کمک کارشناسان بیاید:الگوهای پاشش خون

 

اندازه گیری رد ترمز خودرو

اندازه گیری قد متهم در تصاویر مدار بسته

اندازه گیری تصادف و خودروی آسیب دیده

اندازه گیری فاصله ی بین دو جسم

قطعا امکان اندازه گیری دقیق از هر مجموعه تصویری وجود ندارد. قیود و شرایط خاصی باید رعایت شود. هر مورد تصادف و یا جرم یک مورد خاص است و متغیرهای مختلفی در هر حادثه وجود دارد که نحوه ی تصویربرداری در آن ها باید متفاوت باشد. در این موارد بسیار مهم است که با یک متخصص فتوگرامتری مشورت شود و یا تصاویر را آن متخصص اخذ کند و یا مجموعه تصاویر اخذ شده را بررسی کند. در اکثر موارد یک متخصص فتوگرامتری خبره می تواند بدون گرفتن هزینه ای تصاویر را بررسی کند و امکان یا عدم امکان اندازه گیری سه بعدی روی آن را اعلام کند.

لیست زیر مواردی است که در صورت وقوع آن ها در یک مجموعه تصویر امکان اندازه گیری سه بعدی در آن مجموعه وجود دارد:

  1. چند تصویر از جهات مختلف از جسم اخذ شده باشد.
  2. اشیایی در محیط وجود داشته باشد که اندازه ی مشخصی داشته باشند مثل یک میز که امکان اندازه گیری ابعاد آن و استفاده از آن در فرآیند فتوگرامتری وجود داشته باشد.
  3. شیئی که در جسم وجود دارد براق و یا بلوری نباشد .
  4. اجسامی که باید اندازه گیری شوند باید در تصاویر کاملا مشخص باشد.
  5. تصاویر باید با یک دوربین و با یک فاصله کانونی ( بزرگنمایی یکسان) اخذ شده باشد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.